Proje Nedir?

Belirli bir başlangıç ve  bitiş noktası olan,  amacı,  kapsamı,  bütçesi açıkça  tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen aktiviteler bütününe PROJE denir.

İnşaat Proje Yönetimi Aşamaları

Yukarıdaki tanıma göre bir organizasyondaki her bir aktivite aslında proje olarak adlandırılabilir. Her aktivitenin belirli başlangıç ve bir bitiş noktası, en az bir kaynağı bulunmaktadır. Fakat projeler aşağıdakilerden en az bir tanesini sağlayabilmelidir ki  Proje olarak kabul edilsin.

 

  • Değişiklik yaratmalı,
  • Stratejik planları hayata geçirmeye yönelik olmalı,
  • Taraflar arasında sözleşmelerle mutabakat sağlamalı,
  • Belli başlı problemlerin çözümünde etkili olmalı.

Her projede mutlaka;

Faliyetler, Kaynaklar ve Kısıtlar olarak belirlenmiş üç faktör mevcuttur.

Proje hedeflerinde, önceliklerinde, maliyet veya zaman kısıtlarından dolayı her proje bir diğerinden yönetimsel anlamda farklılık gösterecektir. Bu nedenle projelerin bir defaya mahsus gerçekleştirildiği söylenebilir. Fakat proje yönetiminde amaç, geçmişte yapılan projelerden dersler çıkararak, bir sonraki proje çalışmasında bu derslerden yararlanmak olmalıdır. Projelerin birbirinden farklı olması esasının yanında bir takım özellikler her proje için ortaktır.

Her projenin bir amacı vardır ve her proje bir ihtiyaç gereksinimi karşılayabilmek için ortaya çıkar. Her projenin bir zaman programı vardır. Projelerin başlaması ve bitmesi gereken belirli tarih aralıkları vardır. Proje yöneticisinin amacı bu tarihlere kadar gerekli faaliyetlerin bitirilmiş olmasını sağlamaktır. Projede ihtiyaç duyulan kaynakların organize edilmesi, koordinasyonu, projelerin başarısında çok etkilidir. Projelerin yönetilmesinde proje takımı içindeki kişilerin yetki ve sorumluluklarının baştan tanımlanması hem iletişimi kolaylaştıracak hem de kaynakların faaliyetlere kolayca atanmasını sağlayacaktır. Projelerde planlamanın en önemli amacının kontrol etme ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Eğer kontrolü zamanında ve doğru bir şekilde gerçekleştirebilecek bilgi akışı sistemleri yoksa planlamanın sağlayacağı faydalardan yararlanmak mümkün olmayacaktır.